יהודים של שולחן ערוך: ר' בנימין, רב-לאומיות הבסבורגית וההוויה התרבותית היהודית בגליציה בשלהי המאה התשע-עשרה

תאריך
26.01.2020

הרצאתו של ד"ר אבי-רם צורף, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב