יום עיון ופרידה מעמיתי שנה ב'

תאריך
16.10.2017

עמיתי 'עד הנה', שנה ב', הציגו את מחקרי הסיכום שלהם בפני כלל עמיתי המכון. כל הרצאה זכתה לתגובה מפי אחד מחברי הפורום ולדיון קבוצתי שנועדו למקד ולהעשיר את המחקר. 

נושאי המחקרים:

בנימין פנטליאט: "לשאלת השפעתם של רבנים בדימוס על התהוות הקלויז בבראדי". מגיב: רפאל קרויזר.

אלי שטרן: "ויכוח מים חיים" – קוים לניתוח גוף החיבור". מגיב: משה דוד צ'צ'יק.

צבי לרר: "העליה טרום מלחמת העולם הראשונה לאור פנקסי כתבי יד של "כולל חבת ירושלים". מגיב: מעוז כהנא.

מנחם טייטלבוים: "'אבן הראשה' ו'הכתב והמכתב': אברהם קרוכמל והיחס לחסידות בהשכלת המאה הי"ט". מגיב: יצחק ברוך רוזנבלום. 

מוטי יודלביץ: "ספר עמק ברכה לאבי השל"ה". מגיב: רפאל קרויזר.

בסוף היום נאמרו דברי ברכה ופרידה והורמה כוסית 'לחיים'. 

יום עיון עמיתי עד הנה