ייצוג היריד המזרח-אירופי בתרבות הישראלית

תאריך
26.05.2019

הרצאתה של ד"ר תהילה דרמון-מלכה, במסגרת פרויקט המחקר הקבוצתי שעורכים עמיתי המכון על היריד המזרח אירופי והקשריו בחברה היהודית.