למדנות גליציה - בין הב"ח לנודע ביהודה

תאריך
17.02.2019

הרצאה של הרב אריאל הולנד, בנושא הלמדנות של הב"ח: סוגיית "עד אחד בקידושין".