מבט מתודי חדש לחקר ההיסטוריה - סאלו בארון והאמנציפציה

תאריך
05.02.2018

ד"ר אוריאל גלמן (אוניברסיטת בר-אילן), עמית אורח במכון 'עד הנה', הרצה בפני חברי הפורום.