מקורות לחקר יהדות גליציה

תאריך
11.07.2016

ד"ר נתן שיפריס (הפרויקט לחקר יהדות גליציה ובוקובינה, אוניברסיטת חיפה)