סיור בתל אביב: "גליציה בארץ ישראל", חלק א"

תאריך
05.09.2016

הרב ד"ר יהודה ברנדס (מכללת הרצוג)