ספר הברית וספר נופת צופים - אפולוגטיקה או כתיבה פנימית?

תאריך
20.03.2017

הרצאה ודיון עם פרופ' דויד רודרמן (אוניב' פנסילבניה).