פרזנטציה ודיון לקראת הרצאה בכנס בז'שוב, פולין

תאריך
05.06.2017

צבי לרר הציג את מחקרו בפני חברי הפורום