קורות נוסח אשכנז הקדום - שורשיו והשתלשלותו

תאריך
16.12.2018

פגישה זו, הראשונה מתוך סדרה של שש פגישות, תציב את יסודות הרקע הדרושים להבנת הסידור האשכנזי בימי הביניים.