ר' שבתי סופר המדקדק

תאריך
23.12.2018

בהרצאה זו מוצגת דמותו הייחודית והמשפיעה של ר' שבתי סופר מפרעמישלא, תלמיד ה'לבוש'. 

סידורו של ר' שבתי הוא עבודה חלוצית בגישה הדקדוקית לנוסח הסידור, והשפעתו על תולדות הסידור האשכנזי חשובה ביותר. 

גד