שישמעו לאבות ולא לרבנים - הלכה לא הלכתית בכתיבת החתם סופר

תאריך
24.03.2019

ההרצאה נתנה במסגרת פרויקט לימוד ומחקר קבוצתי על תחום הלמדנות.