קורס לאברכי קרלין - מחזור ב תשע"ח

הקורס עוקב אחר תולדות החסידות בדורותיה הראשונים, דרך הפריזמה המובחנת של חסידי קרלין, ומתוך מבט רחב יותר - היסטורי, גיאוגרפי, ורעיוני. 

הקורס יעסוק בשלל נושאים הקשורים במחקר היסטורי בכלל, ובחקר התנועה החסידית בפרט. ההכרה עם ההסטוריה כשדה מדעי ומקצועי תכלול דיונים בחשיבות העיסוק בהיסטוריה, פיתוח חשיבה היסטורית, אבחנה וביקורת טקסטים, איסוף ובחירת מקורות ומיקוד אירועים בהקשרם ההיסטורי הרחב. בהקשר של המחקר החסידי יעסוק הקורס באתגרי החוקר החסידי, בשאלת שילוב המחקר החסידי עם המחקר האקדמי, וינסה לפתח את היכולת לבנות את ההסטוריוגרפיה החסידית במבט מחודש, מתוך פרספקטיבה פנים-חסידית.

תוכן הקורס:

  1. מבוא: חשיבות עיסוק בהיסטוריה וצורת החשיבה ההיסטורית
  2. יסוד החסידות בקרלין
  3. ראשית השפעת רבי שלמה מקרלין ברוסיה הלבנה
  4. רדיפות המתנגדים לרבי שלמה מקרלין וגירשו מהאזור
  5. המאבק לבלום את ההשפעה הקרלינית ולעודד את השפעת רבי שניאור זלמן מלאדי
  6. רבי שלמה מקרלין והשפעתו בגליציה
  7. חזרה להשפעת חסידות קרלין סטולין בליטא

בסיום הקורס הגישו המשתתפים מטלת סיום.


בית כנסת חסידי