קורס צעירי גליציה - מחזור ב תשע"ח

קורס 'צעירי גליציה' עוסק במחשבה היהודית בעת החדשה המוקדמת במרחב היהודי בפולין–ליטא.

הקורס סוקר את מעברם מזרחה של יהודי אשכנז ואת התעצמותו של המרכז היהודי הגדול בפולין במאות ה16- 17. דרך עיון במגוון המקורות היהודיים בני התקופה נחשפים התלמידים לעושר חיי היצירה בתקופה זו ולמגמות החדשות כתוצאה מהשפעת הדפוס ותהליכים שונים בעולם היהודי והכללי. במסגרת הקורס נחשפים התלמידים לספרות הקבלה והדרוש, לתהליכי הקודיפיקציה, למרכזיות הקהילה היהודית וליחסים בין יהודים לנוכרים.

עם סיום הקורס הגישו התלמידים מטלות סיום


שולחן ערוך מנטובה