מאמרים ומסות

מאמרים אחרונים שפורסמו

מאת: שמחה פלדמן ואליה יפה
עמדתו של ר' שלמה קלוגר בהיתר שטר מכירה בשבת כמקרה מבחן

חיפוש לפי מחבר, כותרת או נושא

מאת: יצחק ברוך רוזנבלום
דעת: כתב עת לפילוסופיה יהודית וקבלה, 85 (2018)
מאת: נתן נטע בידרמן
קובץ 'עץ חיים' באבוב, ניסן תש"פ
מאת: אברהם אביש שור
פורסם בקובץ 'המעיין', ניסן תש"פ
מאת: נתן נטע בידרמן
על כפילויות לשון בנוסח 'ספרד'
מאת: אברהם אביש שור
סקירה היסטורית מקיפה אודות היחס לעשיית 'מופתים' בקרב גדולי החסידות בדורותיה הראשונים.
מאת: עמיתי מחקר תשע"ט
עבודות סיכום של קבוצת העמיתים לסדרת המחקר בנושא הלמדות אצל הב"ח
מאת: עמיתי מכון 'עד הנה'
עבודות קצרות של עמיתי המכון, עם סיום הקורס 'הרמ"א וחוגו: מהפכת הדפוס והיצירה הרבנית במאה הט"ז'
מאת: אברהם אביש שור
הנגינה תפסה מקום נכבד אצל הצדיקים הקדושים בבתי החסידות לענפיהם. ברם נעימת התפילה - זכתה להתייחסות פחותה. מאמר זה פותח צוהר להבנת מקומה של הנעימה בחסידות קרלין
מאת: Yehudah Horowitz
תקציר הרצאה בכנס בוורשה, פברואר 2017
מאת: בניהו כהן

מאמר זה סוקר עימות רבני על כשרות של מקווה עירונית בעיר ברודי, במחצית הראשונה של המאה התשע-עשרה. במאמר מוצגת הטענה שהדיון אודות המקווה אינו דיון הלכתי-מקומי מצומצם בלבד, אלא נושא בחובו משמעויות נוספות הנוגעות למעמד הרבנות בעיר חשובה זו, ולעימות בין מסורות פסיקה שונות.

מאת: משה דוד צ'צ'יק
במאבק על מורשת אשכנז בפולין: הדפסת 'שלחן ערוך' בפולין והתגובות לה
מאת: משה דוד צ'צ'יק
This article sketches the broad contours of the cultural and intellectual secondary elite in the Jewish community of Poland during the second half of the sixteenth century.
מאת: בניהו כהן
אודות רבה הרשמי של ברודי, ר' אריה לייב תאומים (1727-1831)
מאת: תלמידי הקורס
משתתפי הקורס של הרב אברהם אביש שור בשנת תשע"ח סיכמו את תהליך הלמידה במטלות סיום
מאת: תלמידי הקורס
משתתפי הקורס של הרב רפאל קרויזר בשנת תשע"ח סיכמו את תהליך הלמידה במטלות סיום
מאת: הרב אבישי טהרני
האם לחמסה יש שורשים יהודיים? סקירה מתומצתת של מנהגים שונים שרווחו בקהילות ישראל, ובפרט ביהדות המזרח
מאת: אברהם אביש שור
על הבדלי הגישה בין צדיקי טשרנוביל לצדיקי קרלין בענין התשובה ותיקוני תשובה
מאת: אברהם אביש שור
גלגוליה של שיחה חסידית בין חצרות חסידים שונות ושאלת ייחוסה המוטעה
מאת: אברהם אביש שור
המאמר מתאר מסע לא מוכר של הבעש"ט לערי ליטא כדי להכתיר שם לרב את אחד מתלמידיו מגליציה
מאת: אברהם אביש שור
עדויות על שנות המלחמה תחת השלטון הסובייטי
מאת: יוסף מרדכי דובאוויק
המאמר מתבסס על מחקר נרחב של ההסכמות שכתב ר' יעקב אורנשטיין, ומחלץ מהן מידע רב ערך לתולדותיו ודרכיו
מאת: רפאל קרויזר
הרצאה בכנס 'תהליכי סימביוזה וסינקרטיזם בין דתות: יהדות, נצרות, אסלאם' של האוניברסיטה הפתוחה, דצמבר 2017
מאת: משתתפי הקורס
מטלות הסיום של משתתפי הקורס 'צעירי גליציה'
מאת: משתתפי הקורס לחסידי קרלין
מקבץ מחקרים קצרים על פסקאות מן הספר 'שבחי הבעש"ט'
מאת: בנימין פנטליאט
לשאלת השפעתם של רבנים בדימוס על התהוות הקלויז בבראדי. פרויקט סיום של עמיתי מחקר תשע"ז
מאת: אלי שטרן
ניתוח גוף הספר "ויכוח מים חיים", ויחסו להקדמות הידועה. פרויקט סיום של עמיתי מחקר תשע"ז
מאת: ישראל מלכיאל
How contemporary Jewish legal works in Israel continue to be affiliated with the “Old” geographical east-European context.
מאת: משה דוד צ'צ'יק

הרצאה מתוך המושב של מכון 'עד הנה' בקונגרס העולמי למדעי היהדות. כותרת המושב: 'גליציה ויהודיה: אפיקי מחקר חדשים'. 

מאת: רפאל קרויזר

הרצאה במושב 'שמות בתפוצות ישראל' בקונגרס העולמי למדעי היהדות. 

 

מאת: אברהם אביש שור

הרצאה מתוך המושב של מכון 'עד הנה' בקונגרס העולמי למדעי היהדות. כותרת המושב: 'גליציה ויהודיה: אפיקי מחקר חדשים'. 

מאת: אליעזר יהודה בראדט
הרצאה מתוך המושב של מכון 'עד הנה' בקונגרס העולמי למדעי היהדות. כותרת המושב: 'גליציה ויהודיה: אפיקי מחקר חדשים'.
מאת: יצחק ברוך רוזנבלום

הרצאה מתוך המושב של מכון 'עד הנה' בקונגרס העולמי למדעי היהדות. כותרת המושב: 'גליציה ויהודיה: אפיקי מחקר חדשים'.  

מאת: אלי שטרן
פרסום ראשון של סליחה מאת רבי אורי בן רפאל מענגבורגא מתוך כתב -יד יחיד שנמצא בגנזי ספריית אוקספורד.
מאת: צבי לרר
על תולדות החסידות בעיר זשעשוב (Rzeszow. ביידיש: רישא), ועל שתי דמויות שפעלו בתקופה בה החלו שינויים בחיים היהודיים.
מאת: אביש שור
The involvement of the great Hasidic leaders in the political affairs of their time
מאת: בניהו כהן
על פולמוס מצות המכונה בגליציה במאה ה-19, והשלכותיו.
מאת: בניהו כהן
תולדות עריכתו והבאתו לדפוס של ספרו של ר' משה יהושע העשיל אורנשטיין, על מסכת בבא קמא
מאת: בניהו כהן
אפיזודות מתוך זכרונותיו של ר' דוב בער מבוליחוב
מאת: ד"ר מעוז כהנא
לפנינו פנינה ספרותית יחידה במינה, שבה מתאר הכותב, ר' ישראל לנדא בן ה"נודע ביהודה", את רשמיו מביקורו כיהודי בספרייה הממלכתית בפראג.
מאת: בניהו כהן
סקירה הסטורית העוסקת במכתבו של רבי מרדכי זאב איטינגא, המבקש 'פטור אדיב' מבחינות ההסמכה של הקיסרות האוסטרית לרבני קהילות גליציה.
מאת: שור אברהם אביש
המאמר פותח צוהר לאתגריו של החוקר החסידי, מציג את התייחסות המחקר של האקדמיה לדורותיה לחסידות, ומציע אינטגרציה שתוצאותיה תשלמנה את ההיסטוריוגרפיה של החסידות.
מאת: אברהם אביש שור
המאמר מאיר תקופה עמומה בראשית החסידות בגליציה, ומתאר את השפעתו המכריעה של רבי שלמה מקרלין על החסידות הבעש"טנית בגליציה
מאת: שור אברהם אביש
מאמר מקיף על רבי שלמה מקרלין שנדד מליטא, לרוסיה-הלבנה ולגליציה.
מאת: Brodt Eliezer
The article deals with the origins of the custom to decorate Jewish homes and synagogue with flowers on Shavuot.
מאת: בניהו כהן
על הספר "שבעה עיניים" שהודפס בעיר למברג בשנת תרכ"ד (1864) על ידי הרב חיים יהודה קלוגר
מאת: בניהו כהן
הספר 'אש קודש' בצורתו החדשה. תיאור נסיבות כתיבתו, על רקע תקופת השואה וניסיונותיה הקשים באמונה. נכתב בשיתוף עם ד"ר דניאל רייזר
מאת: בניהו כהן
המאבק סביב מינויו של אברהם כהן לרב המחוז, הוביל להרעלתו על ידי מתנגדיו.