קורסים והשתלמויות

שולחן ערוך מנטובה
קורס צעירי גליציה - מחזור ב תשע"ח / מאת: הרב רפאל קרויזר
אנו שמחים לקבל קבוצה שנייה של אברכים חברי 'כולל' להשתתף בקורס השנתי אודות תולדות המחשבה היהודית בגליציה
בית כנסת חסידי
בעקבות ההצלחה הגדולה של המחזור הראשון, נפתחה קבוצה חדשה בהנחיית הרב אביש שור, לאברכי חסידות קרלין בקרית ספר.
דרכי משה
קורס 'צעירי גליציה' / מאת: רפאל קרויזר
הקורס עוסק במחשבה היהודית בעת החדשה המוקדמת במרחב יהודי פולין-ליטא. הקורס סוקר את מעברם מזרחה של יהודי אשכנז ואת התעצמותו של המרכז היהודי הגדול בפולין במאות ה-16 וה-17
Ludmer
מטרת הקורס, המיועד לאברכים חסידיים, היא הכרת דרכי המחקר החסידי ההיסטורי, דרך לימוד ההיסטוריה של חסידות קרלין