מטלות סיום - קורס 'צעירי קרלין'

Author
משתתפי הקורס לחסידי קרלין

כחלק מפרויקט הסיום של הקורס 'צעירי קרלין', שנערך לאברכים חסידי קרלין, ערכו המשתתפים מחקרים קצרים, בפרספקטיבה של הקורס שלמדו, על פסקאות נבחרות מן הספר 'שבחי הבעש"ט'. להלן תוצרים ראשונים. 

Subject
Hasidism

Back to the list of articles >>