מזרח אירופה: רציחת יהודים ורוצחים יהודים בעת החדשה המוקדמת

מחקר זה מבקש לחקור את מידת האוטונומיה המשפטית של הקהילה היהודית בגליציה בחציה הראשון של המאה ה-17, עד פרעות ת"ח ות"ט, ומצבם מול זכויות מגדבורג. כמו גם את מעמדם של היהודים כיחידים וכקהילה מול בתי המשפט הכלליים. 

Murder