מסעות

Busk

המסע לבוסק ולקאלוש

משלחת התיעוד ה-11 של העמותה עבדה השנה בשתי עיירות שמלאו תפקיד חשוב בהתפתחותה של מזרח גליציה: קאלוש ובוסק. בשתיהן שכנו פעם קהילות יהודיות מפותחות ועתיקות, אשר הטביעו את חותמן בחיים היהודיים באזור כולו. בשתיהן שרדו בתי עלמין יהודיים גדולים המספרים על עברה של הקהילה היהודית במקום במשך מאות שנים ועל סופה הטראגית בימי השואה.
Busk

מתכוננים למסע לבוסק ולקאלוש 2019

בוסק וקאלוש - ערים מזרח גליצאיים טיפוסיות. במשך דורות רבים הן נודעו כמרכזי מסחר ותעשייה חשובים ותוססים ולקהילה היהודית היה חלק גדול בסגסוגן. שתיהן ירדו מגדולתן בתקופת השלטון האוסטרי, אבל קהילותיהן היהודיות המשיכו למלא תפקיד חשוב בכל תחומי החיים העירוניים עד לשואה. בשתי הערים שרדו בתי עלמין יהודיים גדולים והם יהיו היעד לעבודת תיעוד של המשלחת.
Buczacz

המסע לבוצ'אץ' 2018

משלחת התיעוד השנתית של העמותה השלימה השנה את תיעוד בית הקברות היהודי בבוצ'אץ'. אפשר לומר שהעבודות בשטח התנהלו הפעם בסימן חזרה למורשת של ש"י עגנון שכן כאן קבורים קרובי משפחתו ורבים ממכריו, רעיו וגיבורי כתביו. ניקינו ותיעדנו את מצבת אביו של הסופר ולראשונה איתרנו וחשפנו את מצבת אמו, אסתר צ'אצ'קס...
Buchach

מתכוננים למסע לבוצ'אץ' 2018

העיירה בוצ'אץ' - עירו של ש"י עגנון - נודעה כאכסנייה של תורה וכמרכז חשוב של החסידות וההשכלה כאחד. דמויות מפתח שיצירותיהם הפכו לנכסי צאן ברזל בתרבות היהודית של מזרח אירופה, שהו בבוצ'אץ' או גדלו בה. בשנת תשע"ז, שהוכרזה על ידי משרד החינוך כשנת עגנון, מתכוננת קבוצת מתנדבים ממכללת הרצוג למסע תעוד לעיירה.
Buczacz

המסע לבוצ'אץ' 2017

המשלחת השנתית השמינית של עמות יהדות גליציה ובוקובינה התחילה את מלאכת התעוד של בית הקברות היהודי העתיק בבוצ'אץ', עירו של ש"י עגנון. לבית העלמין של בוצ'אץ' שמור מקום מיוחד ביצירותיו של עגנון המוקדשות לעיר מולדתו. הוא מסמל את רציפות הדורות בעיר ומשמש מרכיב חשוב של המרחב היהודי המיוחד בו מתגלגלת העלילה של סיפוריו הרבים.
Buczacz

מתכוננים למסע לבוצ'אץ'

העיירה בוצ'אץ' - עירו של ש"י עגנון - נודעה כאכסנייה של תורה וכמרכז חשוב של החסידות וההשכלה כאחד. דמויות מפתח שיצירותיהם הפכו לנכסי צאן ברזל בתרבות היהודית של מזרח אירופה, שהו בבוצ'אץ' או גדלו בה. בשנת תשע"ז, שהוכרזה על ידי משרד החינוך כשנת עגנון, מתכוננת קבוצת מתנדבים ממכללת הרצוג למסע תעוד לעיירה.
Yeshiva

מתכוננים למסע לויז'ניץ

קבוצת תלמידי מכללת הרצוג, חוקרים וארכיונאים מתכוננים למסע תיעוד לעיירה ויז'ניץ.
vizniz

המסע לויז'ניץ 2016

המסע לויז'ניץ חושף עולמה הקסום של עיירה בצפון בוקובינה שבאוקראינה, מקום שהיה מרכז חשוב של תנועת החסידות. חברי המשלחת תיעדו את בית הקברות היהודי של העיירה - אתר היסטורי ואומנותי ממדרגה ראשונה.