המסע לבוצ'אץ' 2017

בקיץ 2017 חזרנו לגליציה, למחוז טרנופול. המשלחת השנתית השמינית של עמות יהדות גליציה ובוקובינה  התחילה את מלאכת התעוד של בית הקברות היהודי העתיק בבוצ'אץ', עירו של ש"י עגנון. לבית העלמין של בוצ'אץ' שמור מקום מיוחד ביצירותיו של עגנון המוקדשות לעיר מולדתו. הוא מסמל את רציפות הדורות בעיר ומשמש מרכיב חשוב של המרחב היהודי המיוחד בו מתגלגלת העלילה של סיפוריו הרבים.

המצב שבו שרוי בית הקברות כעת מעורר רחמים. הגבעה המתנוששת מעל העיר שעליה קברו תושביה היהודיים של בוצ'אץ' את מתיהם במשך מאות שנים כולה הייתה מכוסה צמחייה, קוצים וסבכי שיחים בלתי עבירים. לכלוך והזנחה שוררים בכל שטחו של בית העלמין ומקשים על הגישה לקברים.

 יתרה מזו, במאה ה-20 נגרם לבית הקברות נזק רב כתוצאה מקרבות עזים שהתנהלו בסביבות העיר בעת מלחמת העולם הראשונה ומהחילול המכוון של האתר בתקופת השואה. בשנות השלטון הסובייטי מאות מצבות ששרדו את ההרס נלקחו מבית העלמין לצרכי בנייה בעיר. אף על פי כן, בית העלמין היהודי בבוצ'אץ' עדיין הינו אחד מהאתרים היהודיים ההיסטוריים החשובים ביותר במזרח גליציה.

לקראת בואה של המשלחת נעשו במקום עבודות ניקוי והכשרת השטח נרחבות. קבוצת המתנדבים שמנתה 14 איש – תלמידי מכללת הרצוג, בוגרי ישבות הסדר וסטודנטים -  עבדה בעיר במשך שבועיים: מ-30 ביולי עד 13 באוגוסט. בראש המשלחת עמדו ד"ר בוריס חיימוביץ, מומחה לאומנות יהודית, וד"ר איליה לוריא, חוקר יהדות מזרח אירופה (האוניברסיטה העברית).  במהלך העבודה נחשפו, נוקו, תועדו וצולמו כ-1,000 מצבות, לפעמים, כדי להגיע לכתובות על המצבות היה צריך להפוך אותן או לחפור תחתיהן.

המשלחת העלתה ממצאים חשובים: נחשפו מצבות לא מעטות משלהי המאה ה-16 וממחצית הראשונה של המאה ה-17, כלומר מהתקופה שלפני טבח חמלניצקי של 1648. ממצאים כאלה נדירים ביותר במזרח אירופה והם מעידים על עתיקותה ועוצמתה של הקהילה היהודית בבוצ'אץ'. רוב המצבות שתועדו הן מהמאה ה-18-וראשית המאה ה-19.

המשלחת הצליחה לתעד כמחצית מהקברים בבית הקברות של בוצ'אץ',  כמו כן נעשה מיפוי מדויק של כל המצבות המתועדות. בשנה הבאה אנחנו מתכוונים לחזור ולהשלים את המלאכה.

כל הממצאים יפוענחו, יעובדו ויועלו בקרוב  לאתר העמותה.