"מי שראה הארמון ביבליוטק"

מחבר
ד"ר מעוז כהנא

לפנינו פנינה ספרותית יחידה במינה, שבה מתאר הכותב, ר' ישראל לנדא בן ה"נודע ביהודה", את רשמיו מביקורו כיהודי בספרייה הממלכתית
בפראג.

פורסם בירחון 'קולמוס'

נושא
רשימות וזכרונות

חזרה לרשימת מאמרים >>