ברכות למסיימי מחזור א של תכנית העמיתים

תאריך
26.08.2018

מכון עד הנה מברך את שבעת עמיתינו המכובדים, שסיימו תכנית בת שלוש שנים של למידה, שיח ומחקר פוריים. 

בהצלחה רבה בכל אשר תפנו!