הרפובליקה הספרותית וסוגות הספרים: ראשית הדפוס העברי במזרח אירופה.

תאריך
24.11.2016

פרופ' זאב גריס (אוניברסיטת בן-גוריון)