השעון - הסטוריה של החפץ מנקודת המבט היהודית

תאריך
01.09.2019

הרצאתו של ד"ר מעוז כהנא, במסגרת סדרת 'הסטוריה של חפצים'