לבי במזרח ואנכי בסוף מערב: טכניקת הדמיון לנוכח המערב

תאריך
04.07.2016

ד״ר דניאל רייזר (מכללת הרצוג)