החסידות ברישא: על שתי דמויות חסידיות בתחילת המאה העשרים

מחבר
צבי לרר

הרצאה זו עוסקת בתולדות החסידות בעיר זשעשוב (Rzeszow. ביידיש: רישא), ומרחיבה מעט על שתי דמויות מעולם החסידות שפעלו בתקופה בה החלו שינויים בחיים היהודיים. נלמד על פועלם החסידי ודרכי התגובה שלהם לנוכח השינויים הללו, שאולי יש בהם מן המשותף. דרך תיאור דמותם של שני אישים אלו, נוכל לקבל מבט כללי על ההווי היהודי של העיר ריישא בתקופה של כחמישים שנה – משנות השמונים של המאה ה-19 ועד לשנות השואה. דמויות אלו מבטאות צדדים שונים של פורטרט הקהילה היהודית בעיר, בתקופה של תמורות תרבותיות ודתיות עמוקות, של שינויים דרמטיים במבנה הקהילה המסורתי ושל מהפכים מדיניים ופוליטיים. עובדת היות רובם של הסיפורים אודות שני אישים אלה, בבחינת תורה שבעל פה – המועברים כמסורות אוראליות אותן שמעתי בעצמי מבעלי הדבר או מכלי שני, ממחישה את הזכרון הקולקטיבי היהודי אודות העיר ריישא, שממשיך להתקיים ולהשתמר אפילו היום, למעלה משבעים שנה לאחר חורבן הקהילה היהודית במקום.

מקום פרסום
הרצאה בכנס 'יהודי גליציה'. ז'שוב, פולין
נושא
חסידות

חזרה לרשימת מאמרים >>