היריד המזרח אירופי בתרבות היהודית - פרויקט מחקר קבוצתי

היריד האירופי היווה מוסד שבו הצטלבו אלמנטים רבים של החברה היהודית בעת החדשה המוקדמת. החל מפעילות עסקנית של ועד ארבע ארצות, דרך פגישותיהם של גדולי הדור לליבון ענייני השעה ועד לעסקי שדכנות. היריד הפך למושג עצמאי והוא משמש בפולקלור, בספרות המוסר והדרוש ובספרות החסידית. דרך נושא היריד קבוצת עמיתי מכון עד הנה ניגשת לחקור אספקטים מגוונים של ההיסטוריה של יהודי גליציה במאות הט"ז-הי"ט. 

לקריאת המחקרים

היריד