למדנות ר' יואל סירקיש, בעל 'בית חדש' - פרויקט מחקר קבוצתי

סדרת לימוד ומחקר שערכה קבוצת העמיתים של מכון 'עד הנה' בנושא הלמדנות, כאשר במוקד עמדו עבודותיו של ר' יואל סירקיש בעל 'בית חדש'.  במסגרת זו שמעו שש הרצאות מפי מומחים בשדות השונים של נושא רחב זה, וכל חברי הקבוצה הציגו פרזנטציות על טקטסים שונים מתוך כתיבתו העניפה של הב"ח: פירוש הטור, תשובות הלכתיות, פירושיו לתנך ועוד. כפרויקט סיום נכתבו עשרה מחקרים קצרים הממחישים את ההיבטים המגונים של צורות הלימוד והיצירה של הב"ח. 

לקריאת המחקרים

קבר הב"ח (תמונה מתוך ויקימדיה)

מפירות המחקר

מאת: עמיתי מחקר תשע"ט
עבודות סיכום של קבוצת העמיתים לסדרת המחקר בנושא הלמדות אצל הב"ח