מליטא לגליציה: ר׳ שלמה מקרלין והפצת החסידות בגליציה

 

המחקר מוקדש לרבי שלמה מקרלין (להלן: רש"ק), יליד ליטא, תלמיד 'המגיד' ממיזריטש ורבי אהרן 'הגדול' מקרלין אשר נרדף על ידי מתנגדים לחסידות וגורש מקרלין בשנת תקמ"ו (1786). רש״ק תכנן להישאר ברוסיה הלבנה לפי בקשת חסידיו, אך בגלל התנגדותו של רבי שניאור זלמן מלאדי, נאלץ לגלות ללודמיר, הסמוכה לגליציה, ובכך הפך לאחד מראשוני מפיצי החסידות בגליציה.

ציוני דרך אלו במקומות השפעתו של רש"ק: ליטא, רוסיה-הלבנה וגליציה, מקפלים בתוכם היקף נרחב של נרטיבים היסטוריים והגותיים, מגלים פרשיות עלומות ומעוררים תובנות חדשות. ניתוח מחודש של האירועים ישלב ראיה חדשה על התנגדות ומתנגדים, על חילוקי דעות מהותיים בשיטת החסידות ועל מחלוקות פנים-חסידיות בלתי ידועות, ויפתח תפיסות מחודשות בנוגע לעליית החסידים לארץ ישראל, ובנוגע לפעילותם הרוחנית של צדיקים חסידיים ולמנהגיהם.

Tveria kolel

מפירות המחקר

מאת: שור אברהם אביש
מאמר מקיף על רבי שלמה מקרלין שנדד מליטא, לרוסיה-הלבנה ולגליציה.
מאת: אברהם אביש שור
המאמר מאיר תקופה עמומה בראשית החסידות בגליציה, ומתאר את השפעתו המכריעה של רבי שלמה מקרלין על החסידות הבעש"טנית בגליציה
מאת: אביש שור
The involvement of the great Hasidic leaders in the political affairs of their time
מאת: אברהם אביש שור

הרצאה מתוך המושב של מכון 'עד הנה' בקונגרס העולמי למדעי היהדות. כותרת המושב: 'גליציה ויהודיה: אפיקי מחקר חדשים'. 

קישורים נוספים

מאת: שור אברהם אביש
המאמר פותח צוהר לאתגריו של החוקר החסידי, מציג את התייחסות המחקר של האקדמיה לדורותיה לחסידות, ומציע אינטגרציה שתוצאותיה תשלמנה את ההיסטוריוגרפיה של החסידות.