בין לבוב לברודי: הספר שבעה עיניים

Author
Benayau Cohen

על הספר "שבעה עיניים" שהודפס בעיר למברג בשנת תרכ"ד (1864) על ידי הרב חיים יהודה קלוגר

Published in
קולמוס, מוסף לשבועון משפחה
Subject
History of the Book

Back to the list of articles >>