מטלות סיום - קורס 'צעירי גליציה'

Author
משתתפי הקורס

מטלות הסיום של משתתפי הקורס 'צעירי גליציה', העוסקות בהיבטים שונים של תהליכי היצירה הרבנית בגליציה בראשית העת החדשה

Subject
History of the Book

Back to the list of articles >>