מאמרים ומסות

מאמרים אחרונים שפורסמו

מאת: יצחק ברוך רוזנבלום
דעת: כתב עת לפילוסופיה יהודית וקבלה, 85 (2018)

חיפוש לפי מחבר, כותרת או נושא

מאת: משתתפי הקורס
מטלות הסיום של משתתפי הקורס 'צעירי גליציה'
מאת: אלי שטרן
ניתוח גוף הספר "ויכוח מים חיים", ויחסו להקדמות הידועה. פרויקט סיום של עמיתי מחקר תשע"ז
מאת: משה דוד צ'צ'יק

הרצאה מתוך המושב של מכון 'עד הנה' בקונגרס העולמי למדעי היהדות. כותרת המושב: 'גליציה ויהודיה: אפיקי מחקר חדשים'. 

מאת: בניהו כהן
תולדות עריכתו והבאתו לדפוס של ספרו של ר' משה יהושע העשיל אורנשטיין, על מסכת בבא קמא
מאת: בניהו כהן
על הספר "שבעה עיניים" שהודפס בעיר למברג בשנת תרכ"ד (1864) על ידי הרב חיים יהודה קלוגר