בצל החתונה הקתולית – טקס הגירושין באשכנז בימי הביניים