מליטא לגליציה - קרלין בתקופת גלות

Author
Avraham Аvish Shor

מאמר מקיף על רבי שלמה מקרלין שנדד מליטא, לרוסיה-הלבנה ולגליציה. המאמר מקפל בתוכו היקף נרחב של נרטיבים היסטוריים והגותיים, מגלה פרשיות עלומות ומעורר תובנות חדשות. ניתוח מחודש של האירועים משלב ראייה חדשה על 'התנגדות' ו'מתנגדים', על חילוקי דעות מהותיים בשיטת החסידות ועל מחלוקות פנים-חסידיות בלתי ידועות. המאמר פורס תובנות מחודשות בנוגע לעליית החסידים לארץ ישראל, ולעיסוקם ולמנהגיהם העתיקים של צדיקים.

Subject
Hasidism

Back to the list of articles >>