ראשית דרכו של רבי שלמה מקארלין בווהלין ובגליציה

Author
Avraham Аvish Shor

המאמר מאיר תקופה עמומה בראשית החסידות בגליציה, ומתאר את השפעתו המכריעה של רבי שלמה מקרלין על החסידות הבעש"טנית בגליציה, ואת הקמת חבורת חסידים 'בעלי שם', שפעילותה הסתיימה בתחילת המאה ה-19 ונמחקה מתודעת ההיסטוריה. גדים', על חילוקי דעות מהותיים בשיטת החסידות ועל מחלוקות פנים-חסידיות בלתי ידועות. המאמר פורס תובנות מחודשות בנוגע לעליית החסידים לארץ ישראל, ולעיסוקם ולמנהגיהם העתיקים של צדיקים.

 

Subject
Hasidism

Back to the list of articles >>