מאמרים ומסות

מאמרים אחרונים שפורסמו

מאת: עמיתי מחקר תשע"ט
עבודות סיכום של קבוצת העמיתים לסדרת המחקר בנושא הלמדות אצל הב"ח
מאת: עמיתי מכון 'עד הנה'
עבודות קצרות של עמיתי המכון, עם סיום הקורס 'הרמ"א וחוגו: מהפכת הדפוס והיצירה הרבנית במאה הט"ז'

חיפוש לפי מחבר, כותרת או נושא

מאת: משה דוד צ'צ'יק
במאבק על מורשת אשכנז בפולין: הדפסת 'שלחן ערוך' בפולין והתגובות לה
מאת: רפאל קרויזר
הרצאה בכנס 'תהליכי סימביוזה וסינקרטיזם בין דתות: יהדות, נצרות, אסלאם' של האוניברסיטה הפתוחה, דצמבר 2017
מאת: ישראל מלכיאל
How contemporary Jewish legal works in Israel continue to be affiliated with the “Old” geographical east-European context.
מאת: רפאל קרויזר

הרצאה במושב 'שמות בתפוצות ישראל' בקונגרס העולמי למדעי היהדות. 

 

מאת: אליעזר יהודה בראדט
הרצאה מתוך המושב של מכון 'עד הנה' בקונגרס העולמי למדעי היהדות. כותרת המושב: 'גליציה ויהודיה: אפיקי מחקר חדשים'.
מאת: בניהו כהן
על פולמוס מצות המכונה בגליציה במאה ה-19, והשלכותיו.
מאת: Brodt Eliezer
The article deals with the origins of the custom to decorate Jewish homes and synagogue with flowers on Shavuot.