בין הרמ"א ללבוש: הוויכוח על שיטת הפסיקה של רבי יוסף קארו