מנהגי אשכנז בגליציה החדשה: ר' אפרים זלמן מרגליות ויחסו למנהגי הרמ"א

מחבר
אליעזר יהודה בראדט

הרצאה מתוך המושב של מכון 'עד הנה' בקונגרס העולמי למדעי היהדות. כותרת המושב: 'גליציה ויהודיה: אפיקי מחקר חדשים'.

הרצאה של אליעזר בראדט

מקום פרסום
הרצאה בקונגרס ה-17 למדעי היהדות, ירושלים 2017
נושא
הלכה

חזרה לרשימת מאמרים >>