נושאי הכלים- חוק, פרשנות והיסטוריה בעת החדשה: מפגש רביעי