וקודם פטירתו לא רצה להשתמש בתגא דרבנן והיה דר בק"ק בראד

Author
בנימין פנטליאט

המאמר מציג תיזה על פיה תופעה רחבה של מעבר של רבנים בסוף תקופת כהונתם לעיר ברודי קשורה הדוקות להתפתחות הקלויז המפורסם בעיר במאה הי"ח

פרויקט סיום של עמיתי מחקר תשע"ז

Subject
Rabbinate

Back to the list of articles >>