וקודם פטירתו לא רצה להשתמש בתגא דרבנן והיה דר בק"ק בראד

מחבר
בנימין פנטליאט

המאמר מציג תיזה על פיה תופעה רחבה של מעבר של רבנים בסוף תקופת כהונתם לעיר ברודי קשורה הדוקות להתפתחות הקלויז המפורסם בעיר במאה הי"ח

פרויקט סיום של עמיתי מחקר תשע"ז

נושא
רבנות

חזרה לרשימת מאמרים >>