בין לבוב לברודי - פניה השונות של המינקת בהלכה

מחבר
בניהו כהן

מאמר זה סוקר עימות רבני על כשרות של מקווה עירונית בעיר ברודי, במחצית הראשונה של המאה התשע-עשרה. במאמר מוצגת הטענה שהדיון אודות המקווה אינו דיון הלכתי-מקומי מצומצם בלבד, אלא נושא בחובו משמעויות נוספות הנוגעות למעמד הרבנות בעיר חשובה זו, ולעימות בין מסורות פסיקה שונות. בעוד שהמערער על כשרות המקווה מנסה 'לייבא' מסורת פסיקה מחמירה, שמקורה בהזדהות משפחתית של הפוסק הנמנה על צאצאי הנודע ביהודה, הפוסק השני - בן הקהילה - נחלץ להגן על המסורת העירונית המקומית. עימות זה סייע בקביעת דמותו של הפוסק בן הקהילה, כרב העיר, גם אם לא באופן רשמי.

מקום פרסום
קובץ ישורון, כרך מא
נושא
הלכה

חזרה לרשימת מאמרים >>