'האש עדיין בוערת' – הספר 'אש קודש' במהדורה חדשה

מחבר
בניהו כהן

בימים הקשים ביותר בגטו ורשה, וחרף המצב הנפשי הנורא שהיה נתון בו, שקד הרבי מפיאסצנא זי"ע על כתיבת דרשותיו ושמירתן לדור אחרון. באורח פלא נמצאו כתביו של הרבי לאחר המלחמה והובאו לדפוס, אך בשל קשיי העתקה נפלו בהם שיבושים רבים. לקראת מהדורה חדשה של הספר "אש קודש", סקירה מקיפה לתולדות תעודה אמונית יחידה במינה: דרשות הרבי מפיאסצנה בימי הגטו.

נכתב בשיתוף עם ד"ר דניאל רייזר

מקום פרסום
הירחון 'קולמוס', אב תשע"ו
נושא
חסידות

חזרה לרשימת מאמרים >>