סוד הנגינה ונעימת התפילה באספקלריית רבוה"ק מקארלין סטאלין

מחבר
אברהם אביש שור

הנגינה תפסה מקום נכבד אצל הצדיקים הקדושים בבתי החסידות לענפיהם. ברם נעימת התפילה - זכתה להתייחסות פחותה. מאמר זה פותח צוהר להבנת מקומה של הנעימה בחסידות קרלין

מקום פרסום
קובץ בית אהרון וישראל, גליון ה-200
נושא
חסידות

חזרה לרשימת מאמרים >>