סליחה על גזירות ת"ח ות"ט מאת רבי אורי ב''ר רפאל מענגבורגא

מחבר
אלי שטרן

המאורעות הקשים שעברו על יהודי פולין וחורבן הקהילות בשני ם ת"ח- ת"ט, במהלך מרד הקוזקים נגד מלכות פולין, והמשך המאורעות עד לשנת תי"ז, הביאו ליבול ספרותי נרחב. להלן סליחה מאת מחבר ושמו רבי אורי בן רפאל מענגבורגא, אשר מתפרסמת כאן לראשונה מתוך כתב -יד יחיד שנמצא בגנזי ספריית אוקספורד.

נושא
סידור ותפילה

חזרה לרשימת מאמרים >>