פרויקט 'מקרקוב ללמברג': "ספרות שמות גיטין – יצירה ומשמעות"