ביוגרפיה של גדולי הלכה - שאלת הז'אנר והמתודה

תאריך
14.10.2018

הרצאתו של ד"ר מעוז כהנא בפני קבוצת העמיתים