הרצאות עמיתי המכון בקונגרס העולמי ה-17 למדעי היהדות

תאריך
07.08.2017

 

מכון 'עד הנה' הציג בקונגרס ה-17 של האיגוד העולמי למדעי היהדות מושב תחת הכותרת 'גליציה ויהודיה: אפיקים חדשים במחקר'. במושב זה הוצגו ארבע הרצאות:

אליעזר בראדט: 'מנהגי אשכנז בגליציה החדשה: ר׳ אפרים זלמן מרגליות ויחסו למנהגי הרמ״א'
יצחק ברוך רוזנבלום: 'הרואים: לגלגוליה של חבורת משכילים תורניים בגליציה'
אברהם אביש שור: 'יחס אבות החסידות למופתים'
משה דוד צ'צ'יק: 'אליטה אינטלקטואלית משנית בשלהי המאה השש-עשרה בקרקוב'