יום עיון לתלמידי הקורס 'צעירי גליציה', שנה ב, בהדרכת הרב רפאל קרויזר

תאריך
09.04.2018

במסגרת יום העיון שמעו התלמידים שתי הרצאות:

א. ד"ר מעוז כהנא: המהפכה המדעית והעולם הרבני

ב. הרב יצחק ברוך רוזנבלום: השכלה תורנית בגליציה

כמו כן, סיירו התלמידים בספריית המכללה, ונחשפו לפעילויותינו השוטפות. הם קיבלו הכוונה והדרכה לקראת תחילת הכתיבה של מטלות הסיום לקורס.