לדמותו הנשכחת של ר' אלעזר לנדא, רבה של ברודי

תאריך
25.06.2018

פאנל של שלושה מעמיתינו על ר' אלעזר לנדא, בעל 'יד המלך' על הרמב"ם ורבה של העיר ברודי.

דוברים:

-הרב ד"ר אליעזר בראדט: "רא"ל וקשריו עם ר' אפרים זלמן מרגליות"

-הרב בניהו כהן: "ר' אלעזר לנדא ורבנות ברודי"

-הרב יצחק ברוך רוזנבלום: "ר׳ אלעזר לנדא כתורני- משכיל"

 

לאחר הסקירות - דיון קבוצתי בהשתתפות המרצים